Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego RECOM IT

Dane osobowe przekazywane nam przez Klienta w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu Internetowego RECOM IT są przetwarzane przez firmę RECOM IT z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, ul. Strumykowa 2wpisaną do rejestru przedsiębiorstw pod numerem NIP 882-146-79-21, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane powierzone przez klientów przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;
 2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu RECOM IT
 3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 4. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez zakupów w sklepie RECOM IT

Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych , prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia, może też samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Klient może zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: biuro@recomit.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w sklepie RECOM IT. Jeśli klient chce zrezygnować z otrzymywania newslettera to może to zrobić samodzielnie (zakładka „Moje Informacje Osobiste”, odznaczając odnośnik „Zapisz się do naszego newslettera.” ), Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.

II. Zasady bezpieczeństwa

RECOM IT zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Kązdy klient powiniec w kwestii bezpieczeństwa pamiętać o::

 1. ustanowieniu loginu i hasła do Swojego konta Klienta uniemożliwiającego w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 2. wylogowaniu się ze strony www.recomit.pl po zakończonych zakupach. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony internetowej www.recomit.pl
 3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu tych danych osobom trzecim;

III. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze sklepu Internetowego RECOM IT na urządzeniu klienta :komputerze, smartfonie, tablecie itp. zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu Internetowego tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików w urządzeniu możliwe jest m.in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie trzeba każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co umożliwia nam rozwijanie sklepu zgodnie z preferencjami Klientów. 

Co zrobić, jeśli klient nie zgadza się na zapisywanie plików na Swoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli klient nie zgadza się, na zapisywanie tych plików na Swoim urządzeniu, musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Może również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Pamiętać trzeba, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że klient wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na Jego urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne:

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie. Jeżeli sprzedaż danego produktu w Twojej lokalizacji jest zabroniona (dotyczy to w szczególności plików mp3 i ebooków), nie będziesz mógł złożyć zamówienia na ten produkt, o czym zostaniesz powiadomiony specjalnym komunikatem.

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

IV. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.recomit.pl